AMMU Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng không khí

  d3698a9eb9206f371c6db6b6d8fdc7d.png

  Máy nước nóng không khí , còn được gọi là máy bơm nhiệt heart pump có nguyên lý hoạt động là nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ được hấp thụ qua bộ trao đổi nhiệt của máy nước nóng bơm nhiệt , từ bộ trao đổi nhiệt môi chất lạnh sẽ đưa nhiệt lượng này vào và truyền nhiệt lượng cho nước có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ở trong bồn bảo ôn

   Máy nước nóng không khí được tạo ra bởi một máy chủ bên ngoài và kết hợp với bình bảo ôn . nói một cách khách đơn giản , các hoạt động của máy nước nóng không khí là nhờ vào nhiệt lượng môi trường xung quanh và máy nén của thiết bị .

   Máy nước nóng không khí là lợi dụng hấp thụ nhiệt lượng từ trong không khí để tạo ra nước nóng trong đó khi cài đặt , không phải hạn chế như một máy nước nóng năng lượng mặt trời , không cần phải cài đặt ở vị trí có ánh sáng . Tuy nhiên máy nước nóng không khí khi được lắp đặt ở vị trí khác nhau sẽ cho hiệu quả hấp thụ không khí khác nhau để đáp ứng tốt hơn nhiệt độ máy nước nóng , máy nước nóng không khí tốt nhất khi được cài đặt trong một vị trí không khí lưu thông tốt , và không gần các bức tường xung quanh